algemene voorwaarden

Om misverstanden te voorkomen heb ik een aantal voorwaarden opgesteld.
Het is belangrijk dat je de voorwaarden goed doorleest voordat je een fotoreportage boekt.

De algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.

 

BIJ HET BOEKEN VAN EEN FOTOREPORTAGE GA JE AUTOMATISCH AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s, tenzij ik de rechten verkocht heb (auteursrecht)

Op alle foto’s staat een copyright (logo), deze dient ten alle tijden zichtbaar te zijn en mag niet van de foto worden verwijderd.
Ook mogen de foto’s op geen enkele wijze bewerkt of aangepast worden zonder toestemming van de fotografe.
Gebeurt dit wel kan de fotograaf een schade claim bij je indienen en zijn de kosten hiervan voor jou.

De inhoud van deze site mag niet zonder toestemming van de auteur worden gebruikt.
​De fotograaf mag de gemaakte foto’s tijden de fotoreportage gebruiken voor zijn/haar portfolio en andere doeleinden (publicaties)

Pw Photographs mag de foto’s bewerken naar haar eigen kunnen/stijl en zal hier niet vanaf wijken indien vooraf anders besproken.

 

EEN FOTOREPORTAGE / MEELOOPDAG / WORKSHOP KAN ALLEEN AFGEZEGD / VERPLAATST WORDEN OM DE VOLGENDE REDENEN:

​​• Slecht weer (waardoor de foto’s kwalitatief minder worden, denk aan regen/mist/harde wind)
• Medische redenen of overlijden van persoon / dier
• Minimaal 48 uur van te voren afmelden/verplaatsen anders worden de volledige kosten alsnog in rekening gebracht

 

​KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk (binnen tien werkdagen na levering van de foto’s) schriftelijk aan de fotograaf te worden gemeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren mits de klacht daadwerkelijk terecht wordt bevonden.

Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om
alsnog het gewenste doel te bereiken, dit geld ook voor meeloopdagen en geboekte workshops.
Dit is alleen mogelijk als er volgens wet 6.1 binnen 10 dagen na datum een officiële klacht is ingediend.

Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
Schade toegebracht door jouw toedoen of door toedoen van jouw paard/hond aan de apparatuur van de fotograaf of de fotograaf zelf
​dienen vergoed te worden door jezelf of door jouw verzekering.

Je bent tijdens de fotoreportage/meeloopdag/workshop zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf en je eigendommen.
Schade aan jezelf, je eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

Deelname aan een fotoreportage/meeloopdag/workshop is volledig op eigen risico.

Het gehele bedrag van de fotoreportage/workshop dient vooraf betaald te worden.
​De reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

Afmelden voor een workshop/ meeloopdag kan kosteloos tot een week (7 dagen) voor datum, indien dit niet het geval is zal er geen geld worden terug gegeven óf dien je zelf vervanging te regelen die jouw plek tijdens de workshop/meeloopdag overneemt.

Pw Photographs doet mee aan de kleine ondernemers regeling en berekent hierdoor geen btw.

Voorafgaand de fotoreportage wordt er een datum/tijd en locatie afgesproken. Indien de locatie achteraf niet geschikt blijkt te zijn voor het doeleinde van de geboekte fotoreportage (denk hierbij aan het maken van actie of blackfoto’s) is dat op risico van de klant. Pw Photographs kan dan niet de kwaliteit waarborgen van de foto’s of de juiste bewerking hierop toepassen. Klachten hierover zijn dan niet te verhalen op de fotograaf.

JOUW FOTOREPORTAGE IS VOOR JOU PERSOONLIJK GEMAAKT, DAAROM IS TERUGGAVE VAN HELD HELAAS IN GEEN ENKEL GEVAL MOGELIJK!

AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIE

Auteursrechten en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf zijn toegeschreven, zijn en blijven altijd in het bezit van Pw Photographs.

Indien je foto’s wilt gebruiken voor publicatie moet schriftelijk contact worden opgenomen en moet op ieder verzoek van de fotografe aan te tonen zijn.

Op alle geleverde foto’s zitten altijd auteursrechten van de fotografe. Je koopt een fotoafdruk of een digitale foto, niet de rechten op de foto.
Digitale bestanden op hoge resolutie zonder logo zijn uitsluitend voor eigen gebruik en mogen in geen enkel geval op internet verschijnen.
Hiervoor dienen de meegeleverde foto’s met logo.

Digitale bestanden op hoge resolutie mogen niet worden gedeeld met derden.
De fotografe mag de foto’s, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel
non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht om dit aan u te melden.

Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk het logo zichtbaar te zijn of bij de foto vermeld te worden: ‘ Foto: Pw Photographs ‘
of ‘ Foto: www.pwphotographs.nl ‘. Wordt deze voorwaarden niet nagekomen, dan wordt er na een waarschuwing een extra vergoeding van 100% van het bedrag verschuldigd.

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE PW PHOTOGRAPHS VERWERKT

Pw Photographs kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Pw Photographs.
Persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voornaam en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Foto’s in opdracht gemaakt

​​

​WAAROM PW PHOTOGRAPHS UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Pw Photographs verwerkt jouw persoonsgegevens om de volgende doeleinden:

  • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening
  • Om goederen en of diensten bij je af te leveren
  • Om je te informeren over wijzigingen van de producten en of diensten
  • Om jouw betaling af te kunnen handelen
  • Wettelijke verplichting, gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

 

HOELANG PW PHOTOGRAPHS JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Pw Photographs bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard voor eventuele latere correspondentie, het verwijderen van jouw persoonsgegevens heeft geen vastgestelde termijn.

Pw Photographs verkoopt jouw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Pw Photographs mag foto’s waar je kenbaar op staat met toestemming gebruiken, onder andere voor social media. Portretrechten gelden niet voor paarden en honden. Deze foto’s mogen ten alle tijden door Pw Photographs gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.

Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om dit te doen kun je een verzoek bij Pw Photographs indienen, dit kan via info@pwphotographs.nl.

Pw Photographs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pw-info@pwphotographs.nl